free website design templates

Πολιτική Απορρήτου
Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.webhall.gr αποκαλούμενη εφεξής ως (ιστοσελίδα) παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία διέπονται από κανόνες και όρους χρήσης. Γίνεται εξ αρχής σαφές ότι ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα οφείλει να έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους χρήσης. Εφόσον συμφωνεί μπορεί να συνεχίζει την πλοήγηση του, σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η άμεση αποχώρησή του.  

Άρθρο 1
Προϊόντα και υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η ιστοσελίδα διανέμονται ως έχουν. Η οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών απορρέει στην πρότερη συμφωνία με τον πελάτη ο οποίος με την ολοκλήρωση της αγοράς αναγνωρίζει ότι το προϊόν ή οι υπηρεσίες είναι της αρεσκείας του. Σε περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί ότι κάποια υπηρεσία ή προϊόν δεν είναι των αναμενομένων προσδοκιών του τότε εντός 7 ημερολογιακών ημερών οφείλει να συμπληρώσει αίτηση υπαναχώρησης και να την αποστείλει εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@webhall.gr. Η αίτηση υπαναχώρησης γίνεται αποδεκτή μόνο αν οι αναγραφόμενοι λόγοι είναι λεπτομερώς αναλυμένοι και όντως υπάρχει ξεκάθαρη συμμέτοχή της ιστοσελίδας. Σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις υπαναχώρησης είναι εκπρόθεσμες δηλαδή κατατεθούν μετά το πέρας των 7 ημερολογιακών ημερών, καθώς επίσης αν περιέχουν αοριστίες και μη αποδεδειγμένες λεπτομέρειες τότε θα απορρίπτονται. Όταν μία αίτηση υπαναχώρησης κριθεί ως αποδεκτή τότε η ιστοσελίδα θα αντιπροτείνει άλλη υπηρεσία ίσης αξίας με την πρότερη υπαναχωρημένη υπηρεσία ή προϊόν. Σε περίπτωση που μία συνδιαλλαγή πάρα την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με κάθε δυνατό τρόπο αποτύχει τότε το λόγο έχουν τα δικαστήρια Αθηνών.

Άρθρο 2
Τίμημα και αξία

Γίνεται γνωστό ότι η τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή αιφνιδίως χωρίς σχετική προειδοποίηση, γι’ αυτό το λόγο είναι υποχρέωση του πελάτη να διαβάζει τους όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε υπηρεσίες ή προϊόντα που έχουν συμφωνημένη τιμή και κατόπιν αμοιβαίας συνεννόησης έχουν καταλήξει σε αγορά οι τιμές δεν μεταβάλλονται. Καθώς επίσης σε περιπτώσεις μηνιαίων ή ετήσιων παγίων χρεώσεων οι τιμές δεν μεταβάλλονται.

Άρθρο 3
Ποιότητα υπηρεσιών

Η αγορά και η συναπτόμενη συνεργασία με την ιστοσελίδα ολοκληρώνεται εφόσον και οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ορθές και ποιοτικές. Η ιστοσελίδα σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή κάποια υπηρεσία δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν μπορεί να προβεί σε ολοκληρωμένη πώληση διακόπτοντας νωρίς την διαδικασία. Σε περιπτώσεις που οι συμβαλλόμενοι οδηγηθούν σε ολοκληρωμένη αγορά τότε η ιστοσελίδα βεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τα οποία καθιστούν ποιοτική την υπηρεσία ή το προϊόν. Η ιστοσελίδα εγγυάται ότι προβαίνει σε ποιοτικούς ελέγχους πριν από την πώληση ή παροχή υπηρεσιών ή προϊόντος. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δηλώσει μη ικανοποιημένος οφείλει να στοιχειοθετήσει σε υπόμνημα με λεπτομερή επιχειρηματολογία τυχόν αστοχίες τεχνικής φύσεως. Η ιστοσελίδα σε περίπτωση αποδεδειγμένης αστοχίας θα προβεί στη διόρθωση αυτής χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Όταν μια δυσαρέσκεια κριθεί ως ελλείπεις ή μη στοιχειοθετημένη δεν θα γίνετε αποδεκτή και η ιστοσελίδα δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Άρθρο 4
Διαχείριση υπηρεσιών και προϊόντων

Η WebHall.gr απλώς κατασκευάζει ιστοσελίδες. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς είναι αποκλειστικά και μόνο υπό την διαχείριση των αγοραστών. Σε περιπτώσεις που οι αγοραστές χρησιμοποιούν ακατάλληλα κάποιο προϊόν της ιστοσελίδας και υποστεί ζημία ο ίδιος ή προκαλέσει ζημία σε τρίτους, η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη άμεση ή έμμεση. Η ιστοσελίδα παρέχει στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες για νόμιμη χρήση, αν ο αγοραστής προβεί σε διαστρέβλωση, μόλυνση με κακόβουλα λογισμικά, συνδέσμους που οδηγούν σε μη αξιόπιστους ιστότοπους ή αλλοιώσει τα προϊόντα τότε ενεργεί παρανόμως και η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Άρθρο 5
Καταλληλόλητα Υπηρεσιών και προϊόντων

Ο ιστότοπος www.webhall.gr δεν κατασκευάζει ιστοσελίδες ούτε παρέχει υπηρεσίες σε περιπτώσεις που εμπλέκεται:
• Υλικό έστω και κατ’ υπόνοια παιδεραστίας
• Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ή όπλων
• Σωματεμπορία
• Πώληση φαρμάκων χωρίς άδεια
• Πορνογραφικό υλικό χωρίς άδεια
• Προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς άδεια
• Δυσφημιστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο
• Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων
• Παράνομα παίγνια και τζόγο
• Βίαιο ή σοκαριστικό περιεχόμενο
• Οποιαδήποτε παράνομη πράξη που παραβιάζει την ελληνική και διεθνή νομοθεσία
Η ιστοσελίδα σε περιπτώσεις που προσεγγιστεί από πελάτες που θέλουν να εμπλακούν σε κάποια ή κάποιες από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες δεν θα εξυπηρετούνται. Σε περίπτωση εξαπάτησης και η ενασχόληση με τέτοιου είδους παράνομες πράξεις γίνει κατόπιν της ολοκλήρωσης της πώλησης, η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και επιφυλάσσεται να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές στοιχεία εφόσον ζητηθούν.

Άρθρο 6
Σχολιασμός

Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα σχολιασμού στο κοινό παρέχοντας ειδικά διαμορφωμένα πεδία στα οποία μπορεί να σχολιάσει ελεύθερα και αυθόρμητα οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος. Σχόλια με επιθετικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, εξυβριστικό και χυδαίο λόγο δεν θα αναρτώνται και θα διαγράφονται χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση αναζήτησης ευθυνών για τυχόν τέτοιου είδους σχόλια η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο το φυσικό πρόσωπο το οποίο προέβη σε αυτού του είδους το σχολιασμό. Αν ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές η ιστοσελίδα θα ενεργήσει όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 7
Συμβουλές

Η ιστοσελίδα διατηρεί ταυτόχρονα ειδικό blog στο οποίο αναγράφονται πληροφορίες και συμβουλές για θέματα πληροφορικής, ίντερνετ και πολλά άλλα. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα σε όλους γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρούνται ως συνταγή επιτυχίας. Επίσης τυχόν πιο εξειδικευμένες πληροφορίες που υπό φυσιολογικές συνθήκες πραγματοποιούνται από επαγγελματίες, γίνουν από απλούς χρήστες αυτό τους καθιστά αποκλειστικούς υπεύθυνους και η ιστοσελίδα αποποιείται οποιαδήποτε ανάμειξη είτε άμεσης είτε έμμεσης. Ο σκοπός του blog είναι καταρχήν πληροφοριακός σε θεωρητικό επίπεδο και κατόπιν πιστοποιημένης εξειδίκευσης του αναγνώστη σε πρακτικό. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή χρήση του αναγνώστη ή από λάθος εφαρμογή η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη.

Άρθρο 8
Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα μπορεί κατά περιόδους να χρησιμοποιήσει λογότυπα ή προϊόντα τρίτων τα οποία δεν εμπορεύεται. Τα λογότυπα και τα προϊόντα είναι πνευματικής ιδιοκτησίας των νόμιμων ιδιοκτητών τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ιστοσελίδα παραθέτει ανάλογο σύνδεσμο προς τις επίσημες ιστοσελίδες. Όλα τα υπόλοιπα κείμενα, υπηρεσίες και προϊόντα είναι αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησία της WebHall και απαγορεύεται η αντιγραφή, η παραποίηση , η τροποποίηση και αναδημοσίευση χωρίς τη γραπτή άδεια του CEO Founder. Μονομερώς επιτρέπεται μόνο η αναδημοσίευση σε περίπτωση που γίνει εμφανή και ορθή χρήση συνδέσμου – link προς την πηγή. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια περιεχόμενο της ιστοσελίδας τότε θα ακολουθηθεί η νομική οδός.

Άρθρο 9
Απόρρητο

Η ιστοσελίδα συλλέγει κάποια στοιχεία όπως e-mail και τηλεφωνικούς αριθμούς για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Αυτού του είδους τα στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους. Η δικλείδες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται είναι οι πιο σύγχρονες σε Ευρώπη και Η.Π.Α. με σκοπό πάντα την απόλυτη φύλαξη αυτών των πληροφοριών.

Άρθρο 10
Διαφημιστικό αναγνωριστικό

Οι αναγνώστες και πελάτες της ιστοσελίδας δεν παρακολουθούνται από κάποιο ειδικό λογισμικό χειραφετημένης διαφημιστικής προβολής. Η προβολή διαφημίσεων είναι εντελώς τυχαία σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η ιστοσελίδα. Όσον αφορά το blog μας αυτό χρησιμοποιεί cookies από την Google γι’ αυτό ο αναγνώστης είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί από τους αναρτημένους νέους όρους της αμερικανικής εταιρίας εδώ.

Άρθρο 11
Ο ρόλος της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Δεν δίνει ιδέες νέας επαγγελματικής δραστηριότητας ούτε είναι το μέσο κάποιος να αποκτήσει κέρδος. Η ιστοσελίδα είναι το εργαλείο υλοποίησης που μεσολαβεί ώστε ο πελάτης να προβάλει την δική του ιδέα και ενασχόληση στο ίντερνετ. Η επιτυχία μίας ιστοσελίδας έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες οι οποίοι είναι υποχρέωση του πελάτη. Η φροντίδα και η συνεχή ενασχόληση με την ιστοσελίδα είναι υποχρέωση του πελάτη για να οδηγηθεί στην επιτυχία.

WEB HALL Library

Σύντομα κοντά σας η βιβλιοθήκη της Web Hall με πλούσιο ενημερωτικό υλικό - ebooks - ηλεκτρονικά βιβλιάρια και φυλλάδια. 
Σε λίγο καιρό αυτά τα σπουδαία εργαλεία θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό!

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Μάθε πρώτος τις νέες υπηρεσίες, διαγωνισμούς και τις τελευταίες τεχνολογικες εξελίξεις...

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ